احســــاس مــن

...حرفای دلم

اونقدر تو خوبی که میخوام تورو رو چشمام بزارم

هرچی که درد و غم داری از تو دلت دربیارم

اونقدر تو خوبی که دلم هردقیقه تورو میخواد

یه روز که پیشم نباشی دلم زود از پا درمیاد

اونقدر تو خوبی که دلم میخواد فقط نگات کنم

هرچی که دارم از خودم قربونی چشمات کنم

اونقدر تو خوبی که وجود تو واسم یه نعمته

تورو به آغوش کشیدن. بوسیدنت یه لذته

اونقدر تو خوبی که هرگز از دیدنت سیر نمیشم

تموم زندگیم تویی با بودنت پیر نمیشم

اونقدر تو خوبی که با تو خوشبخت ترین عالمم

تو بهترینی واسه من خیلی دوستت دارم گلم

تو خوبی و مقدسی

برای قلب عاشقم تو نفسی. همه کسی

+ جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ | 1:6 | لیلا |

قالب های سُرنا